Våra databehandlingsvillkor

 

Våra databehandlingsvillkor

Så här behandlar vi dina personuppgifter, integritet och säkerhet

Watch it Live AB (WIL) hanterar våra kunders och prenumeranters personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation, som började att gälla från och med den 25 maj 2018. omnämnt ”GDPR”. Det nya regelverket innebär att Watch it Live genomförde de förändringar som förordas av GDPR.

WIL samlar inte in fler personuppgifter än nödvändigt och de uppgifter som samlas in gör detta enbart för ett i förväg klargjort ändamål. Personuppgifterna sparas inte längre än nödvändigt. I händelse av eller uppenbar risk för dataintrång kommer WIL genast att informera om detta.

De personuppgifter, exempelvis namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer, som du lämnar i samband med beställning av resa eller andra tjänster genom Watch it Live AB (WIL) per telefon eller vid besök i butik eller personuppgifter som i övrigt registreras i samband med beställning, t.ex. resmål, önskemål om specialkost eller särskild information från dig om ditt hälsotillstånd inför resan, eller i övrigt inom ramen för kundförhållandet, kommer att behandlas av WIL.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av WIL’s samarbetspartners inom resebranschen, t ex flygbolag, hotell, lokala samarbetspartners på resmålet samt av WIL anlitade leverantörer av administrativa tjänster. Beroende på var ditt resmål är beläget kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU och europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).


Tydlig information och kontrollerat samtycke

WIL ser alltid till att skaffa våra kunders uttryckliga samtycke till det sätt vi behandlar personuppgifterna på. Dina personuppgifter kan även komma att utgöra underlag för WIL’s marknads- och kundanalyser, samt riskhantering och statistik. WIL kan även, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, komma att använda dina personuppgifter för att ge dig olika erbjudanden om produkter och tjänster från WIL.


Genom din beställning av resa medger du att dina personuppgifter kommer att lagras av WIL i tre år.

Om du inom tre år från hemkomsten av denna resa gör en ny resebeställning kommer uppgifter om tidigare resa/resor att sparas ytterligare tre år. Personuppgifterna lagras som underlag för marknads- och kundanalyser, för statistikändamål samt för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service. Vid reklamationer kan vissa uppgifter komma att sparas i tio år för att uppfylla krav enligt bokföringslagen och WIL’s ansvarsförsäkringar.

Genom att du överlämnar dina personuppgifter till WIL anses du ha accepterat villkoren enligt ovan och godkänner därmed att WIL behandlar dina personuppgifter för de angivna ändamålen. Enligt gällande lagstiftning är WIL skyldig att på din skriftliga begäran – egenhändigt undertecknad – en gång per kalenderår lämna besked om vilka lagrade personuppgifter som rör.

Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information lämna också om vilka personuppgifter som behandlas om dig, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. WIL är även skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med GDPR.

Eventuella frågor kan ställas till din kontaktperson inom WIL AB eller vårt dataskyddsombud som nås via info@watchitlive.eu

 

Stockholm den 25 maj 2018, uppdaterat 2021.